Zaprojektowanie i budowa systemu łączności alarmowej na odcinku autostrady A4 w województwie małopolskim

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-542 Kraków, Mogilska
 • Telefon/fax: tel. +48 12 4172500; +48 12 4172511; +48 12 4114359, , fax. 124 110 118
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
  Mogilska 25
  31-542 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 12 4172500; +48 12 4172511; +48 12 4114359, , fax. 124 110 118
  REGON: 17511575000750

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i budowa systemu łączności alarmowej na odcinku autostrady A4 w województwie małopolskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie systemu łączności alarmowej na odcinku autostrady A4 w województwie małopolskim, w tym: • budowa platform pod kolumny alarmowe, • budowa kolumn alarmowych wraz z urządzeniami zasilającymi, • budowa kanałów technologicznych, • wykonanie komunikacji pomiędzy kolumnami alarmowymi w technologii światłowodowej a Centrum Zarządzania Ruchem, • opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania inwestycyjnego, • opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu umożliwiającej prowadzenie prac z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bhp, • opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu w zakresie wybudowanego systemu łączności alarmowej, • utrzymanie sprawności systemu łączności alarmowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232311-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną