Zapewnienie obsługi w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych w obiektach hotelarskich oraz w innych obiektach na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego do 30 czerwca 2022 roku

Krakowskie Biuro Festiwalowe ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-311 Kraków, Wygrana
 • Telefon/fax: tel. 12 354 25 00, , fax. 12 354 25 01
 • Data zamieszczenia: 2019-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krakowskie Biuro Festiwalowe
  Wygrana 2
  30-311 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 354 25 00, , fax. 12 354 25 01
  REGON: 35121004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biurofestiwalowe.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: gminna instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zapewnienie obsługi w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych w obiektach hotelarskich oraz w innych obiektach na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego do 30 czerwca 2022 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa Zamawiającego w zakresie rezerwacji i sprzedaży mu miejsc noclegowych w obiektach świadczących usługi hotelarskie w rozumieniu definicji zwartej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 238 z późn. zm.), w tym w szczególności w hotelach i pensjonatach, a ponadto w apartamentach w Polsce i za granicą, na potrzeby zakwaterowania pracowników Zamawiającego w związku z wykonywaniem przez niego zadań wnikających z dwóch projektów realizowanych ze wsparciem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020: „Filmowa Małopolska 2019-2022” oraz „Małopolski Przemysł Spotkań Na Arenie Międzynarodowej”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63510000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną