zamówienie na dostawę róznych produktów i urządzeń do AŚ w Krakowie

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Areszt Śledczy
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-155 Kraków, ul. Montelupich
 • Telefon/fax: tel. 126 345 077 , fax. 126 335 354
 • Data zamieszczenia: 2019-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Montelupich 7
  31-155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 345 077, fax. 126 335 354
  REGON: 35114186900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zamówienie na dostawę róznych produktów i urządzeń do AŚ w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych urządzeń i produktów do pomieszczeń budynku administracyjno – szpitalnego Aresztu Śledczego w Krakowie, ul. Montelupich 7, 31-155 Kraków. Przedmioty zamówienia winny być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych. Przedmioty w postaci: pulsoksymetry, ciśnieniomierze, ssak ręczny i elektryczny, wózki do przewożenia pacjenta, podnośnik kąpielowo transportowy, wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe, kardiomonitor, zestaw do dokumentacji procesu w myjni endoskopowej, analizator hematologiczny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną