zamówienia na dostawy jaj świeżych kurzych

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Areszt Śledczy
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-155 Kraków, ul. Montelupich
 • Telefon/fax: tel. 126 345 077 , fax. 126 335 354
 • Data zamieszczenia: 2019-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Montelupich 7
  31-155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 345 077, fax. 126 335 354
  REGON: 35114186900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zamówienia na dostawy jaj świeżych kurzych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Jaja kurze, świeże, dezynfekowane promieniami UV, o gramaturze 53g ÷ 63g CPV 03142500-3 – 90 000 sztuk 1. Ww. artykuły muszą odpowiadać Polskiej Normie lub normom zawartym w klasyfikacjach ujętych w ustawie z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej. 2. Ilości szacunkowe mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od stanu zaludnienia w jednostce. 3. Opakowania zbiorcze jaj kurzych muszą posiadać na zewnętrznej powierzchni dobrze widoczne i czytelne oznaczenia, w szczególności: - kod zakładu pakowania jaj, - klasa jakości, - klasa wagowa, - data minimalnej trwałości, - zalecenia przechowywania jaj po zakupie w warunkach chłodniczych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03142500-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną