zamowienie na dostawy warzyw i owoców do Aresztu Śledczego w Krakowie

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Areszt Śledczy
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-155 Kraków, ul. Montelupich
 • Telefon/fax: tel. 126 345 077 , fax. 126 335 354
 • Data zamieszczenia: 2019-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Montelupich 7
  31-155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 345 077, fax. 126 335 354
  REGON: 35114186900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zamowienie na dostawy warzyw i owoców do Aresztu Śledczego w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje artykuły: CPV 15300000 – 1 owoce, warzywa i produkty podobne; CPV 03200000 – 3 zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy; Część I:Warzywa cebulowe i korzeniowe: Buraki ćwikłowe – CPV 03200000-3 – 2 900 kg Cebula – CPV 03200000-3 – 3 000 kg Marchewka – CPV 03200000-3 – 7 000 kg Pietruszka – CPV 03200000-3 – 1 500 kg Pory – CPV 03200000-3 – 1 500 kg Seler -CPV 03200000-3 – 3 000 kg Część II: Warzywa strączkowe: Fasola “Jaś” - CPV 03200000-3 – 500 kg Groch łuskany – CPV 03200000-3 – 600 kg Część III: Warzywa kapustne i liściowe: Kalafior bez liści – CPV 03200000-3 – 300 kg Kapusta biała – CPV 03200000-3 – 2 000 kg Kapusta czerwona – CPV 03200000-3 – 1 800 kg Sałata zielona – CPV 03200000-3 – 300 kg Część IV: Jabłka: Jabłka – CPV 03200000-3 – 5 800 kg Część V: Warzywa sezonowe: Ogórki świeże - CPV 03200000-3 – 500 kg Papryka świeża - CPV 03200000-3 – 500 kg Pomidory - CPV 03200000-3 – 500 kg Część VI: Ziemniaki: Ziemniaki – CPV 03200000-3 – 26 000 kg Część VII: Kiszonki: Kapusta kiszona (opakowanie do 25 kg) – CPV 15300000-1 – 1 700 kg Ogórki kiszone (opakowanie do 35 kg) – CPV 15300000-1 – 2 500 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną