Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-571 Kraków, ul. Mogilska
 • Telefon/fax: tel. 012 6154860, 6154862 , fax. 012 6154887; 6154219
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
  ul. Mogilska 109
  31-571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6154860, 6154862, fax. 012 6154887; 6154219
  REGON: 35108157000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://malopolska.policja.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie zakwaterowanie i wyżywienie dla maksymalnie 128 uczestników szkolenia na terenie jednego z niżej wymienionych powiatów: • nowotarskiego; • tatrzańskiego, Obiekt, w którym będą świadczone usługi zakwaterowania musi się znajdować w odległości nie większej niż 30 km od adresu Czarny Dunajec 34-470, ul. Józefa Piłsudskiego 2. UWAGA odległość należy przeliczyć na podstawie aplikacji https://www.google.pl/maps – połączenie obliczone automatycznie (nie dopuszcza się ręcznego ustawienia punktów) przy opcji „jadę autem”, przy zastosowaniu ustawień odjazd 13.08.2019 o godzinie 11:00. Lokalizacja początkowa to adres wskazany przez Zamawiającego tj. Czarny Dunajec 34-470, ul. Józefa Piłsudskiego 2, natomiast lokalizacją końcową jest adres obiektu – wskazany przez Wykonawcę - w którym będzie świadczona usługa zakwaterowania i wyżywienia. Przy obliczeniu odległości należy się kierować najkrótszą trasą wyznaczoną przez aplikację. 2. Szkolenie odbędzie w terminie od 18 września do 20 września 2019 roku – 3 dni (2 noclegi), wg następującego harmonogramu: 1) 18.09.2019 r. zameldowanie uczestników do godziny 18:00; 2) 20.09.2019 r. wymeldowanie pełnej liczby uczestników do godziny 12:00. 3. W szkoleniu weźmie udział maksymalnie 128 uczestników. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników do 95 osób. 4. Zajęcia odbędą się wg następującego schematu: 1) II dzień (19.09.) – w godzinach: 09:00-18:00 (z przerwą obiadową) 2) III dzień (20.09.) – w godzinach: 09:00-12:00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną