Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników seminarium na terenie woj. małopolskiego

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-571 Kraków, ul. Mogilska
 • Telefon/fax: tel. 012 6154860, 6154862 , fax. 012 6154887; 6154219
 • Data zamieszczenia: 2019-03-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
  ul. Mogilska 109
  31-571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6154860, 6154862, fax. 012 6154887; 6154219
  REGON: 35108157000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://malopolska.policja.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników seminarium na terenie woj. małopolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia dla maksymalnie 102 uczestników seminarium, w terminie 24-26 kwiecień 2019 r. oraz zapewnienie sali konferencyjnej na seminarium. 2. Usługi mają być świadczone na terenie województwa małopolskiego, z wyłączeniem powiatu krakowskiego i miasta Kraków. 3. Zamawiający wymaga, aby obiekt w którym będą świadczone usługi zlokalizowany był w odległości nie większej niż 500 metrów w linii prostej od granicy lasu. Zamawiający będzie weryfikował odległość poprzez funkcjonalność „Zmierz odległość” na Mapach Google, widok satelitarny. 4. Zamawiający przewiduje przyjazd i rejestrację uczestników w dniu 24 kwietnia 2019 r. od godziny 11:00, natomiast wymeldowanie w dniu 26 kwietnia 2019 r. do godziny 14:00. 5. Zamawiający wymaga, aby uczestnicy seminarium byli zakwaterowani w jednym obiekcie. 6. Zamawiający wymaga w ramach realizacji umowy udostępnienia sali konferencyjnej. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia. 8. Zamawiający, przed rozstrzygnięciem postępowania, przewiduje możliwość wizytacji obiektu, zaoferowanego przez Wykonawcę, celem sprawdzenia zgodności zaoferowanych standardów z wymogami Ogłoszenia o zamówieniu. 9. Zamawiający wymaga, aby możliwość korzystania przez uczestników z infrastruktury obiektu była wliczona w cenę oferty. 10. Wykonawca będzie świadczył usługi od dnia: 24.04.2019 r do dnia: 26.04.2019 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną