Zakup oraz dostawa wodorowego ogniwa paliwowego wraz osprzętem - KC.zp.272-327/19

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. (12)6173595 , fax. (12)6173595
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
  Al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6173595, fax. (12)6173595
  REGON: 15770000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dzp.agh.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup oraz dostawa wodorowego ogniwa paliwowego wraz osprzętem - KC.zp.272-327/19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wspólny Słownik Zamówień: 31122100-8 Temat: zakup oraz dostawa wodorowego ogniwa paliwowego wraz osprzętem - KC.zp.272-327/19 Opis przedmiotu zamówienia: Wodorowe ogniwo paliwowe z osprzętem w skład które wychodzą: 1) Ogniwo o następujących parametrach technicznych: • Typ ogniwa: PEM • moc ogniwa 500 W, • maksymalna masa ogniwa: 6 kg, • z systemem chłodzenia: wentylatorowy, • nominalne napięcie wyjściowe: 20 V DC, • nominalne natężenie prądu: min. 27 A DC, • nominalnym zużycie wodoru: maks. 6 L/min, • ciśnienie zasilania wodorem: 0,5 bar • sprawność szczytowa: min. 55%, • systemem samo nawilżania: tak, • kompaktowa konstrukcja: tak, • system przedmuchiwania: tak, • wymiary: wysokość maks. 200mm x długość maks. 250mm x szerokość maks. 100mm • temperatura stosu ogniw paliwowych: maks. 70⁰C • zawierający w komplecie elementy kompatybilne: 1) Wyświetlacz LCD; 2) Czujnik wodoru aktywowany 1% stężenia wodoru w otoczeniu; 3) Oprogramowanie monitorujące w języku angielskim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31122100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną