Zakup oraz dostawa odzieży, obuwia i sprzętu sportowego.

Jednostka Wojskowa Nr 4724 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 4724
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-901 Kraków, ul. Tyniecka
 • Telefon/fax: tel. 261 132 569 , fax. 261 132 510
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 4724
  ul. Tyniecka 45
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 261 132 569, fax. 261 132 510
  REGON: 12086371600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://nil.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup oraz dostawa odzieży, obuwia i sprzętu sportowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy zakres zamówienia zamieszczony jest w załączniku nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37400000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną