Zakup i dostawa karetki dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31202 Kraków, ul. Prądnicka
 • Telefon/fax: tel. 012 25 78 291 , fax. 012 25 78 292, 2578229
 • Data zamieszczenia: 2018-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
  ul. Prądnicka
  31202 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 25 78 291, fax. 012 25 78 292, 2578229
  REGON: 35720766400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.narutowicz.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa karetki dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa karetki dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114121-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną