Zakup i dostawa akcesoriów do zabiegów endoskopowych I

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-202 Kraków, ul. Prądnicka
 • Telefon/fax: tel. 012 25 78 291 , fax. 012 25 78 292, 2578229
 • Data zamieszczenia: 2019-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
  ul. Prądnicka
  31-202 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 25 78 291, fax. 012 25 78 292, 2578229
  REGON: 35720766400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.narutowicz.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa akcesoriów do zabiegów endoskopowych I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przetarg nieograniczony na "Zakup i dostawę akcesoriów do zabiegów endoskopowych I". Przetarg podzielony jest na 8 pakietów (części). Pakiet 1 - Prowadnice; Pakiet 2 - Cewniki do kaniulacji dróg żółciowych i trzustkowych; Pakiet 3 - Szczypce do usuwania ciał obcych i polipów; Pakiet 4 - Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa wraz z osłonkami; Pakiet 5 - Zawory woda - powietrze, zawory ssania oraz zawory biopsyjne; Pakiet 6 - Akcesoria do pomp płuczących oraz ssących; Pakiet 7 - Szczotki do mycia endoskopów; Pakiet 8 - Pokrowce ochronne, Pakiet 9 - Papillotomy, Pakiet 10 - Zestawy do ligacji żylaków przełyku. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33168000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną