Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania 30 specjalistycznych aplikacji szkoleniowych z metod wizualizacji danych medycznych przy wykorzystaniu technologii rozszerzonej rzeczywistości dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.287.2019)

Uniwersytet Jagielloński ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-007 Kraków, ul. Gołębia
 • Telefon/fax: tel. 124 324 450 , fax. 124 324 451
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński
  ul. Gołębia 24
  31-007 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 324 450, fax. 124 324 451
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania 30 specjalistycznych aplikacji szkoleniowych z metod wizualizacji danych medycznych przy wykorzystaniu technologii rozszerzonej rzeczywistości dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.287.2019)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  świadczenie usługi wykonania 30 specjalistycznych aplikacji szkoleniowych z metod wizualizacji danych medycznych przy wykorzystaniu technologii rozszerzonej rzeczywistości dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72500000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną