Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „Super Noodle Crazy Highway”, autorstwa Michaela Bootha, ISBN 978-1250114068, liczącej 356 stron, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na zamawiającego, zlecona przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.400.2019)

Uniwersytet Jagielloński ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-007 Kraków, ul. Gołębia
 • Telefon/fax: tel. 124 324 450 , fax. 124 324 451
 • Data zamieszczenia: 2019-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński
  ul. Gołębia 24
  31-007 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 324 450, fax. 124 324 451
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „Super Noodle Crazy Highway”, autorstwa Michaela Bootha, ISBN 978-1250114068, liczącej 356 stron, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na zamawiającego, zlecona przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.400.2019)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „Super Noodle Crazy Highway”, autorstwa Michaela Bootha, ISBN 978-1250114068, liczącej 356 stron, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z informacjami niezbędnymi do jego prawidłowej realizacji: 1.1 Objętość oryginału książki wynosi około 16,5 arkuszy wydawniczych tekstu, a znormalizowany arkusz wydawniczy zawiera 39 600 znaków ze spacjami i przypisami. 1.2 Usługa obejmuje wierne wykonanie tłumaczenia pisemnego na wysokim poziomie merytorycznym i językowym, naniesienie poprawek po uwagach redaktora, wykonanie korekty autorskiej tłumaczenia oraz dostarczenie tłumaczenia zamawiającemu i zwrot powierzonych materiałów do siedziby redakcji Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonej w Krakowie (31-126) przy ul. Michałowskiego 9/2. 1.3 Przedmiot zamówienia to książka z zakresu literatury non-fiction. Jest to reportaż o społeczeństwach, kulturach i wzajemnych relacjach Japończyków, Koreańczyków i Chińczyków. Książka wymaga od tłumacza doskonałej orientacji w historii i kulturze tych krajów oraz wybitnych umiejętności stylistycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79530000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną