Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy środków czystości dla jednostek organizacyjnych UJ (z wyłączeniem UJ Collegium Medicum).

Uniwersytet Jagielloński ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-007 Kraków, ul. Gołębia
 • Telefon/fax: tel. 124 324 450 , fax. 124 324 451
 • Data zamieszczenia: 2019-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński
  ul. Gołębia 24
  31-007 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 324 450, fax. 124 324 451
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy środków czystości dla jednostek organizacyjnych UJ (z wyłączeniem UJ Collegium Medicum).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy środków czystości dla jednostek organizacyjnych UJ (z wyłączeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum). Zamawiający zastrzega, iż przedstawione ilości w SIWZ są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennych bilansujących się w kwocie oferty, natomiast Zamawiający nie przewiduje możliwości realizacji zamówień innego asortymentu w okresie trwania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39830000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną