Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy specjalistycznych urządzeń komputerowych i badawczych w ramach realizowanego projektu, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla UP JP II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-002 Kraków, ul. Kanonicza
 • Telefon/fax: tel. 12 421 68 48 wew. 624 , fax. 12 421 68 48 wew. 624
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  ul. Kanonicza 25
  31-002 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 421 68 48 wew. 624, fax. 12 421 68 48 wew. 624
  REGON: 38719130000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.upjp2.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Kościelna na prawach uczelni publicznej posiadająca osobowość prawną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy specjalistycznych urządzeń komputerowych i badawczych w ramach realizowanego projektu, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla UP JP II w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy specjalistycznych urządzeń komputerowych i badawczych w ramach realizowanego projektu, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla UP JP II w Krakowie. 1.1 Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr Umowy POWR.03.05.00-00-Z104/17/00. 1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy zawiera Załącznik A do SIWZ – Opis oferowanego przedmiotu zamówienia i indywidualna kalkulacja ryczałtowej ceny oferty, odpowiednio od jednej do dwóch części zamówienia, stanowiący integralną część SIWZ, przy czym: 1.2.1 Część 1 1.2.1.1 Urządzenie wraz z oprogramowaniem do pomiaru fal mózgowych 1 szt. – laboratoryjne urządzenie rejestracji i analizy impulsów elektrycznych (Biofeedback) – urządzenie do pomiaru parametrów fizjologicznych orga+nizmu, dedykowane do badań marketingowych, badań nowych mediów wraz z kompatybilnym oprogramowaniem badawczym do biofeedbacku. 1.2.1.2 Specjlaistyczne urządzenie HMD – headset z zainstalowaną funkcją eyetrackingową wraz z oprogramowaniem – Headset obuoczny, rejestujący ruch gałek ocznych. Okulary z funkcją rozszerzonej rzeczywistości wyposażone w wsytem eyetrackingowy. Urządzenie wyposażone w kamerę rejestrującą pole widzenia oraz ruch gałek ocznych. Zestaw do wykorzystywania w badanich naukowych, badanich mediów. 1.2.1.3 Zestaw wirtualnej rzeczywistości: gogle, kontrolery, czujniki – Gogle do wirtualnej rzeczywistości z zestawem czujników i kontrolerów. Zestaw sterowany przy pomocy bezprzewodowych kontrolerów i czujników - akcelerometru, żyroskopu oraz śledzenia laserowego. 1.2.1.4 Kontroler - czujnik gestów - Moduł wyposażony w kamery oraz czujnik światła IR potrafiący wykrywać ruch w przestrzeni 3D. Moduł śledzący ruchy obu rąk oraz 10 1.2.1.5 Gogle VR z kontrolerem kompatybilne z urządzeniem mobilnym - Gogle VR z kontrolerem kompatybilne z urządzeniem mobilnym – smartfonem 1.2.1.6 Urządzenie przenośne kompatybilne z VR Samsung GEAR – 2 szt. - Dwa urządzenia typu smartfon kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego akcesorium VR Samsung Gear 1.2.1.7 Urządzenie obsługujące rzeczywistość wirtualną - Zestaw obsługujący wirtualną rzeczywistość: konsola, kontrolery, kamera, gogle vr, słuchawki 1.2.1.8 Zestaw wirtualnej rzeczywistości - Zestaw wirtualnej rzeczywistości – gogle VR i dotykowy kontroler. Gogle dysponujące czujnikami, odpowiedzialnymi za śledzenie ruchów użytkownika (constelation tracking). Śledzenie obrotowych ruchów głowy, analiza położenia głowy w przestrzeni. Pozycja śledzona przez zewnętrzną, dołączaną do zestawu kamerę 1.2.1.9 Podest do wspomagania symulacji ruchu w VR - Podest z systemem do utrzymywania pozycji pionowej o regulowanej wysokości. System śledzenia ruchu i orientacji w otoczeniu o min. 6 stopniach swobody w technologii bezdotykowych czujników 1.2.1.10 Edukacyjny zestaw motion capture - Zestaw min. trzech kombinezonów z systemem motion capture 1.2.2 Część 2 1.2.2.1 Specjalistyczne urządzenie do skanowania obiektów 3D - Przenośny skaner 3D wykonujący skany 3D, pełnokolorowe, realnych obiektów, z użyciem lasera oraz z użyciem kamery HD
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30236000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną