Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy licencji oprogramowania w ramach realizowanego projektu, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla UP JP II w Krakowie.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-002 Kraków, ul. Kanonicza
 • Telefon/fax: tel. 12 421 68 48 wew. 624 , fax. 12 421 68 48 wew. 624
 • Data zamieszczenia: 2019-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  ul. Kanonicza 25
  31-002 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 421 68 48 wew. 624, fax. 12 421 68 48 wew. 624
  REGON: 38719130000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.upjp2.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia kościelna na prawach uczelni publicznej posiadająca osobowość prawną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy licencji oprogramowania w ramach realizowanego projektu, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla UP JP II w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy licencji oprogramowania w ramach realizowanego projektu, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla UP JP II w Krakowie. 1.1 Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr Umowy POWR.03.05.00-00-Z104/17/00. 1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy: 1.2.1 Część 1 – 44 sztuki licencji oprogramowania Adobe CC for Teams All Apps dla edukacji Win/Mac (licencja na stanowiska) oraz 4 sztuki licencji oprogramowania Adobe CC for Teams All Apps dla edukacji Win/Mac (licencja imienna na użytkownika), łącznie 48 sztuk 1.2.2 Część 2 – 30 sztuk licencji oprogramowania Office Standard 2019 SNGL OLP NL Academic
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną