Wynajem urządzeń multimedialnych na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Część 1 zamówienia Wynajem urządzeń multimedialnych na potrzeby 12. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie Część 2 zamówienia Wynajem urządzeń multimedialnych na potrzeby koncertów w ramach 15. Kongresu Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa oraz Wianków Święta Muzyki

Krakowskie Biuro Festiwalowe ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-311 Kraków, Wygrana
 • Telefon/fax: tel. 12 354 25 00, , fax. 12 354 25 01
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krakowskie Biuro Festiwalowe
  Wygrana 2
  30-311 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 354 25 00, , fax. 12 354 25 01
  REGON: 35121004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biurofestiwalowe.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: gminna instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem urządzeń multimedialnych na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Część 1 zamówienia Wynajem urządzeń multimedialnych na potrzeby 12. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie Część 2 zamówienia Wynajem urządzeń multimedialnych na potrzeby koncertów w ramach 15. Kongresu Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa oraz Wianków Święta Muzyki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wynajem urządzeń multimedialnych wraz z ich montażem, obsługą i demontażem na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego. Część 1 zamówienia obejmuje wynajem urządzeń multimedialnych wraz z ich montażem, obsługą i demontażem na potrzeby koncertów w ramach 12. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie odbywającego się w dniach 14-21 maja 2019 roku. Koncerty będą miały miejsce w hali Tauron Arena Kraków (Kraków, ul. Lema 7), w Centrum Kongresowym ICE Kraków (Kraków, ul. M. Konopnickiej 17) oraz na placu Wielkiej Armii Napoleona (Kraków, ul. Powiśle 11). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zawiera załącznik nr 1A do SIWZ. Część 2 zamówienia obejmuje wynajem urządzeń multimedialnych wraz z ich montażem, obsługą i demontażem na potrzeby koncertów w ramach 15. Kongresu Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa odbywającego się w dniu 2 czerwca 2019 roku, Wianków Święta Muzyki odbywających się w dniu 22 czerwca 2019 roku oraz następującego po nich w dniu 23 czerwca 2019 roku wydarzenia Fundacji Prometeusz. Wydarzenia będą miały miejsce na Rynku Głównym w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zawiera załącznik nr 1B do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32322000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną