Wynajem sprzętu oświetleniowego i konstrukcji na potrzeby 12. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie Część 1 zamówienia Koncerty w hali TAURON Arena Kraków Część 2 zamówienia Koncerty w Centrum Kongresowym ICE, Kościele św. Katarzyny oraz w Miasteczku Festiwalowym

Krakowskie Biuro Festiwalowe ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-311 Kraków, Wygrana
 • Telefon/fax: tel. 12 354 25 00, , fax. 12 354 25 01
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krakowskie Biuro Festiwalowe
  Wygrana 2
  30-311 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 354 25 00, , fax. 12 354 25 01
  REGON: 35121004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biurofestiwalowe.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: gminna instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem sprzętu oświetleniowego i konstrukcji na potrzeby 12. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie Część 1 zamówienia Koncerty w hali TAURON Arena Kraków Część 2 zamówienia Koncerty w Centrum Kongresowym ICE, Kościele św. Katarzyny oraz w Miasteczku Festiwalowym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wynajem sprzętu oświetleniowego oraz konstrukcji scenicznych wraz z ich montażem, obsługą i demontażem na potrzeby Festiwalu Muzyki Filmowej 2019. Zamówienie składa się z trzech części. Część 1 zamówienia zatytułowana Koncerty w hali TAURON Arena Kraków dotyczy wynajmu urządzeń oświetleniowych wraz z ich montażem, obsługą i demontażem na potrzeby koncertów odbywających się w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie w hali TAURON Arena Kraków (ul. S. Lema 7, Kraków) w dniach 17 i 19 maja 2019 r. Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 stanowi załącznik nr 1A do SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Część 2 zamówienia zatytułowana Koncerty w Centrum Kongresowym ICE, Kościele św. Katarzyny oraz w Miasteczku Festiwalowym dotyczy wynajmu urządzeń oświetleniowych i konstrukcji scenicznych wraz z ich montażem, obsługą i demontażem na potrzeby koncertów odbywających się w Krakowie w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Centrum Kongresowym ICE Kraków (ul. Marii Konopnickiej 17) sala S1 i S3 w dniach 15 – 18 maja 2019 r., Kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krakowie (ul. Augustiańska 7) w dniu 14 maja 2019 r., Miasteczku Festiwalowym przy ul. Powiśle 11 w dniach 15 – 20 maja 2019 r. oraz wydarzeń odbywających się w Pałacu Krzysztofory przy ul. Szczepańskiej 2 w Krakowie w dniach 14-20 maja 2019 r. Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 stanowi załącznik nr 1B do SIWZ. Część 3 zamówienia zatytułowana Koncerty w hali TAURON Arena Kraków dotyczy wynajmu konstrukcji scenicznych wraz z ich montażem, obsługą i demontażem na potrzeby koncertów odbywających się w Krakowie: 17 i 19 maja 2019 r. w TAURON Arenie Kraków (ul. S. Lema 7, Kraków). Opis przedmiotu zamówienia dla części 3 stanowi załącznik nr 1C do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31527260-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną