Wymiana pokrycia dachowego na budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 126 624 413 , fax. 126 624 410
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  al. Mickiewicza 21
  31-120 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 624 413, fax. 126 624 410
  REGON: 18150000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://urk.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana pokrycia dachowego na budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego na budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zlokalizowanym w Krakowie ul. Balicka 253C 2. Zakres zamówienia obejmuje: a) rozebranie istniejących warstw dachu wykonanego w technologii dachu odwróconego; b) wykonanie nowych warstw dachu w technologii dachu odwróconego; c) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki; d) wykonanie zabezpieczenia odkrytych połaci dachowych przed zalaniem; e) zabezpieczenie terenu budowy, wydzielenie stref niebezpiecznych oraz wykonanie daszków ochronnych nad wejściami do budynku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45260000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną