Wymiana ślusarki bądź stolarki okienno-drzwiowej na nową aluminiową, PVC, bądź drewnianą w lokalach użytkowych, w podziale na 3 części wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót

Zarząd Budynków Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-319 Kraków, Bolesława Czerwieńskiego
 • Telefon/fax: tel. 126 166 222, , fax. 12 616 61 29
 • Data zamieszczenia: 2020-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Komunalnych
  Bolesława Czerwieńskiego 16
  31-319 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 166 222, , fax. 12 616 61 29
  REGON: 35076836500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbk-krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana ślusarki bądź stolarki okienno-drzwiowej na nową aluminiową, PVC, bądź drewnianą w lokalach użytkowych, w podziale na 3 części wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana ślusarki bądź stolarki okienno-drzwiowej na nową aluminiową, PCV bądź drewnianą w lokalach użytkowych, w podziale na 3 części wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Opis poszczególnych części zamówienia: Część 1 – Stolarka okienna i drzwiowa os. Ogrodowe 12 - wg Załącznika Nr 11 do SIWZ Część 2 – Stolarka okienna i drzwiowa oraz okna PCV os. Willowe 30 - wg Załącznika Nr 12 do SIWZ Część 3 – Stolarka okienna i drzwiowa, okna PCV oraz ślusarka aluminiowa os. Zielone 6 - wg Załącznika Nr 13 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44220000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną