Wymiana centrali wentylacyjnej K40 w pawilonie M-V(A) Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-202 Kraków, ul. Prądnicka
 • Telefon/fax: tel. 126 142 551 , fax. 126 142 551
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
  ul. Prądnicka 80
  31-202 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 142 551, fax. 126 142 551
  REGON: 29007300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitaljp2.krakow.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana centrali wentylacyjnej K40 w pawilonie M-V(A) Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana centrali wentylacyjnej K40 z dostosowaniem instalacji wentylacyjnej do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1253/2014. Wykonawca zobowiązany jest m. in. do: 1) Opracowania projektu (Zamawiający wymaga zatwierdzenia projektu przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego) 2) Dostawy urządzeń m. in. centrali, szaf zasilania i sterowania, kształtek technologicznych, nawiewników 3) Wykonania towarzyszących dostawie prac montażowych w zakresie m. in.: a) Montażu centrali oraz instalacji sterującej centralą b) Wykonania prac rozruchowych i regulacyjnych /wraz z instruktażem pracowników/ c) Wykonania prób wydajnościowych d) Wykonania instalacji elektrycznej, demontażu istniejącej instalacji oraz podłączenia do instalacji elektrycznej i wentylacyjnej e) Wykonania innych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawcy uprawnieni są do przeprowadzenia wizji lokalnej. Zamawiający informuje, że zadanie będzie prowadzone na tzw. „ruchu” – obiekt nie może zostać wyłączony z eksploatacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42500000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną