Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2020r. dla obiektów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-002 Kraków, ul. Kanonicza
 • Telefon/fax: tel. 12 421 68 48 wew. 624 , fax. 12 421 68 48 wew. 624
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  ul. Kanonicza 25
  31-002 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 421 68 48 wew. 624, fax. 12 421 68 48 wew. 624
  REGON: 38719130000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.upjp2.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Kościelna na prawach uczelni publicznej posiadająca osobowość prawną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2020r. dla obiektów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2020r. dla obiektów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 2. Sprzedaż energii elektrycznej musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ((tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.), – dalej w skrócie PE, i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, jak również polskimi normami. 3. Szczegółowy wykaz obiektów (punktów poboru) Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wraz z podstawowymi parametrami technicznymi i planowanym szacunkowym zużyciem w okresie 18 m-cy przedstawiającym przedmiot zamówienia zawiera załącznik A do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną