Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” termomodernizacji budynku Samorządowego Przedszkola nr 152 w Krakowie na os. Piastów 10

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-450 Kraków, Ułanów
 • Telefon/fax: tel. 12 617 88 88, , fax. 12 410 43 90
 • Data zamieszczenia: 2019-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
  Ułanów 9
  31-450 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 617 88 88, , fax. 12 410 43 90
  REGON: 55362100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcoo.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” termomodernizacji budynku Samorządowego Przedszkola nr 152 w Krakowie na os. Piastów 10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji technicznej oraz wykonanie w oparciu o tą dokumentację robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku Samorządowego Przedszkola nr 152 w Krakowie na os. Piastów 10.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną