Wykonanie usługi tworzenia informacji o zasobach- tworzenia notek/ opisów o ikonach w podziale na 2 części na potrzeby realizacji projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Polskie Wydawnictwo Muzyczne ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Polskie Wydawnictwo Muzyczne
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-111 Kraków, al. Krasińskiego
 • Telefon/fax: tel. 12 422 70 44, , fax. 12 422 01 74
 • Data zamieszczenia: 2019-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Wydawnictwo Muzyczne
  al. Krasińskiego 11 a
  31-111 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 422 70 44, , fax. 12 422 01 74
  REGON: 36371711300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwm.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi tworzenia informacji o zasobach- tworzenia notek/ opisów o ikonach w podziale na 2 części na potrzeby realizacji projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi tworzenia informacji o zasobach - tworzenia notek/ opisów o ikonach i materiałach nutowych w podziale na 2 części. Część 1: Wykonanie usługi tworzenia informacji o zasobach- tworzenia notek/ opisów o ikonach dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie – max. liczba opisów 4796. Część 2: Wykonanie usługi tworzenia informacji o zasobach- tworzenia notek/ opisów o ikonach dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie – max. liczba opisów 4795.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92312210-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną