Wykonanie usługi drukowania dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK na rok 2020

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-702 Kraków, Lipowa
 • Telefon/fax: tel. 12 263 40 26 , fax. 12 257 10 34
 • Data zamieszczenia: 2020-01-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
  Lipowa 4
  30-702 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 263 40 26, fax. 12 257 10 34
  REGON: 12113520300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mocak.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Muzeum

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi drukowania dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK na rok 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi drukowania dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK na rok 2020. Wykonawca zobowiązany jest również dostarczyć przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 2. Zamówienie składa się z 5 części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną