Wykonanie usług dotyczących przeprowadzenia przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez pielęgniarki

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30347 Kraków, ul. Kapelanka
 • Telefon/fax: tel. 124 232 088 , fax. 124 232 088
 • Data zamieszczenia: 2018-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
  ul. Kapelanka 60
  30347 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 232 088, fax. 124 232 088
  REGON: 35071231800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmj.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług dotyczących przeprowadzenia przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez pielęgniarki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie usług dotyczących przeprowadzenia przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez pielęgniarki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79313000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną