Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie vitrolitu oraz okien na nową stolarkę okienną w budynku B1.1 zlokalizowanego na terenie nieruchomości Business Park Nad Drwiną w Krakowie

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-542 Kraków, Kordylewskiego
 • Telefon/fax: tel. 126 176 600 , fax. 126 176 666
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  Kordylewskiego 11
  31-542 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 176 600, fax. 126 176 666
  REGON: 35023901700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.marr.pl; https://bip.marr.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie vitrolitu oraz okien na nową stolarkę okienną w budynku B1.1 zlokalizowanego na terenie nieruchomości Business Park Nad Drwiną w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie vitrolitu oraz okien na nową stolarkę okienną w budynku B1.1 zlokalizowanego na terenie nieruchomości Business Park Nad Drwiną w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do specyfikacji. Przedmiotowe zadania miedzy innymi obejmują: a) Produkcję oraz wymianę okien zewnętrznych a także produkcję oraz wymianę parapetów zewnętrznych. Stalowe okna należy zastąpić oknami z PCV (profil min. 5 komorowy, kolor RAL 7012, współczynnik przenikalności ciepła nie większy niż U=1.0). Parapety z blachy ocynkowanej w kolorze okien z odtworzeniem obecnego układu szklenia wg. rysunku „ELEWACJA STRONA PÓŁNOCNA budynku B1.1” Większość okien (80 ze 120) to okna ze stałym szkleniem. Pozostałe okna (40 ze 120) należy wykonać jako uchylno-rozwieralne, b) parapety wewnątrz hali przy oknach i vitrolicie należy wyrównać, uzupełnić niewielką ilość ubytków i pomalować farbą w kolorze okien wewnętrznych, c) wymiana przeszklenia vitrolitowego o wymiarach (2.4 x 60) na nowe okna zewnętrzne z parapetami zewnętrznymi. Vitrolit należy zastąpić wyprodukowanymi przez Wykonawcę oknami z PCV (profil min. 5 komorowy, kolor RAL 7012, współczynnik przenikalności ciepła nie większy niż U=1.0). Wykonawca ma wyprodukować oraz zamontować parapety z blachy ocynkowanej w kolorze okien z utworzeniem układu szklenia wg. rysunku „ELEWACJA STRONA PÓŁNOCNA budynku B1.1” Wszystkie okna, to okna ze stałym szkleniem. Parapety należy wymienić na nowe z blachy ocynkowanej o kolorze RAL 7012, d) uzupełnienie niewielkich ilości ubytków w elewacji północnej ściany budynku B1.1, e) pomalowanie ok 465 m2 elewacji północnej budynku B1.1 farbą akrylową w kolorze RAL 9006, RAL7012 oraz RAL2009, zgodnie z rysunkiem „ELEWACJA STRONA PÓŁNOCNA budynku B1.1” f) dostarczenie oraz montaż logotypu MARR zgodnie z księgą znaków MARR S.A. oraz rysunkiem „ELEWACJA STRONA PÓŁNOCNA budynku B1.1” g) demontaż ok 75 mb rynien oraz ok. 60 mb rur spustowych i montaż wyprodukowanego lub zakupionego przez Wykonawcę kompletnego systemu rynnowego 190/150 ze stali ocynkowanej powlekanej (kolor RAL 9006 lub 7012) zawierającego odpowiednią ilość poszczególnych elementów takich jak obróbka blacharska (w tym także tzw. pas podrynnowy), haki, obejmy, zaślepki, sztucery, kolana, odsadzki, sita rynnowe, narożniki, rewizje, rury spustowe itp., h) odseparowanie stali i innych metali od pozostałych odpadów. Odseparowane odpady składać w wyznaczonym przez pracowników Business Parku miejscu przed budynkiem B1.1. Pozostałe odpady należy wywieźć i zutylizować.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną