Wykonanie cięć pielęgnacyjnych i usunięć drzew na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie

Zarząd Cmentarzy Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Cmentarzy Komunalnych
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31510 Kraków, ul. Rakowicka
 • Telefon/fax: tel. 126 199 940 , fax. 126 199 990
 • Data zamieszczenia: 2018-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Cmentarzy Komunalnych
  ul. Rakowicka 26
  31510 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 199 940, fax. 126 199 990
  REGON: 35056154600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zck-krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie cięć pielęgnacyjnych i usunięć drzew na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są prace polegające na Wykonaniu cięć pielęgnacyjnych i usunięć drzew na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie, zgodnie z zakresem opisanym z Formularzu Cenowym” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Zakres zamówienia obejmuje prace związane z zapobieganiem i usuwaniem szkód powodowanych przez czynniki abiotyczne w związku ze stanem drzew rosnących na cmentarzach oraz wykonywanie prac związanych ze zgłoszeniami wpływającymi od odwiedzających cmentarze. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: ­Istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), Formularzu Cenowym (załącznik nr 4 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną