świadczenie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w Narodowym Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31010 Kraków, ul. Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 124 212 977 , fax. 124 213 353
 • Data zamieszczenia: 2018-09-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej
  ul. Jagiellońska 5
  31010 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 212 977, fax. 124 213 353
  REGON: 27876400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://stary-teatr.bip-e.pl/nst/zamowienia-publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w Narodowym Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach budynków Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie: 1) budynek przy Pl. Szczepańskim 1/ul. Jagiellońskiej 1-3, Kraków, 2) budynek przy ul. Jagiellońskiej 5, Kraków, 3) budynek przy ul. Starowiślnej 19-21, Kraków, 4) budynek przy ul. Ujastek 7, Kraków wraz z otoczeniem. 2. Usługa sprzątania realizowana będzie poprzez: 1) wykonywanie codziennych oraz okresowych czynności porządkowych obejmujących sprzątanie, pielęgnację i konserwację zgodnie ze specyfikacją prac i wymaganiami określonymi przez zamawiającego, 2) pełnienie dyżuru (serwis sprzątający) podczas prób i innych wydarzeń odbywających się w budynkach zamawiającego – zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez zamawiającego w wymiarze do 800 godzin rocznie. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną