Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w obiektach oraz na terenach należących do Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-450 Kraków, Ułanów
 • Telefon/fax: tel. 12 617 88 88, , fax. 12 410 43 90
 • Data zamieszczenia: 2018-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
  Ułanów 9
  31-450 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 617 88 88, , fax. 12 410 43 90
  REGON: 55362100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcoo.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w obiektach oraz na terenach należących do Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku w obiektach (budynek A i budynek B) oraz na terenach Zamawiającego zlokalizowanych przy ul. Ułanów 9 w Krakowie oraz w obiektach (budynek A, budynek B i budynek C) i na terenach Zamawiającego zlokalizowanych przy ul. Fatimskiej 8 w Krakowie w okresie od stycznia 2019 r. do grudnia 2019 r. Szczegółowy zakres usług sprzątania obiektów oraz terenów dla Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie zawarty został w załącznikach nr: 3.1 i 3.2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną