Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania budynku Krakowskiego Teatru Variete przy ul. Grzegórzeckiej 71 w Krakowie wraz z terenem przylegającym

Krakowski Teatr VARIETE ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krakowski Teatr VARIETE
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31559 Kraków, ul. Grzegórzecka
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2018-11-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krakowski Teatr VARIETE
  ul. Grzegórzecka 71
  31559 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 12309965800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrvariete.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania budynku Krakowskiego Teatru Variete przy ul. Grzegórzeckiej 71 w Krakowie wraz z terenem przylegającym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń wraz z dostawą środków czystości i środków higienicznych. Usługa sprzątania będzie obejmowała: kompleksowe sprzątanie pomieszczeń budynku Zamawiającego: sceny, widowni, foyer, sali baletowej, sal prób czytanych (pomieszczeń obiektów użyteczności publicznej, obiektów kultury), pomieszczeń biurowych, technicznych, socjalnych, magazynowych, garderób, sanitariatów i ciągów komunikacyjnych, pokojów dla gości Zamawiającego, czyszczenie i dezynfekcję wykładzin i foteli na widowni oraz w foyer Zamawiającego, sprzątanie terenu wokół budynku w tym parkingu, z wywożeniem śniegu w okresie zimowym, oraz mycie dwustronne okien w budynku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną