Utrzymanie czystości w budynkach Teatru Bagatela w Krakowie

Teatr "Bagatela" im. T. Boya-Żeleńskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Teatr "Bagatela" im. T. Boya-Żeleńskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-128 Kraków, ul. Karmelicka
 • Telefon/fax: tel. 124 245 200 , fax. 124 245 229
 • Data zamieszczenia: 2019-09-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr "Bagatela" im. T. Boya-Żeleńskiego
  ul. Karmelicka 6
  31-128 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 245 200, fax. 124 245 229
  REGON: 27877000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bagatela.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: miejska instytucja artystyczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości w budynkach Teatru Bagatela w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług utrzymania czystości w pomieszczeniach i otoczeniu budynków Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną