Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej II

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-202 Kraków, ul. Prądnicka
 • Telefon/fax: tel. 012 25 78 291 , fax. 012 25 78 292, 2578229
 • Data zamieszczenia: 2019-09-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
  ul. Prądnicka
  31-202 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 25 78 291, fax. 012 25 78 292, 2578229
  REGON: 35720766400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.narutowicz.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamówienie jest podzielone na 25 zadań częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną