Usługi hotelarskie w terminie 22 – 25 czerwca 2019, związane z organizacją koncertu ARIE OPER ŚWIATA

"Opera Krakowska" w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: "Opera Krakowska" w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-512 Kraków, ul. Lubicz
 • Telefon/fax: tel. 12 29 66 101, 12 29 66 202 , fax. 12 29 66 103
 • Data zamieszczenia: 2019-04-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Opera Krakowska" w Krakowie
  ul. Lubicz 48
  31-512 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 29 66 101, 12 29 66 202, fax. 12 29 66 103
  REGON: 27880185935000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.opera.krakow.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Artystyczna Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi hotelarskie w terminie 22 – 25 czerwca 2019, związane z organizacją koncertu ARIE OPER ŚWIATA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi hotelarskie realizowane w okresie 22 – 25 czerwiec 2019, związane z organizacją koncertu ARIE OPER ŚWIATA. Przewidywana ilości pokoi zawarta jest w specyfikacji pokoi, stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. Specyfikacja ta określa przewidywane zapotrzebowanie przez okres obowiązywania umowy realizowane według bieżących potrzeb, co oznacza maksymalne zapotrzebowanie przez ten okres. Ilości noclegów rzeczywiście zrealizowane przez Zamawiającego mogą być niższe niż przewidywane zapotrzebowanie. Określenie maksymalnego zapotrzebowania nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku realizacji wszystkich noclegów w ilościach wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ. W przypadku zmniejszenia ilości usług wskazanych w specyfikacji pokoi, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, cena jednostkowa zamawianej usługi nie ulega zmianie. Zamówienie dotyczy świadczenia usług hotelarskich w hotelu posiadającym kategorię co najmniej 3-gwiazdkową, (w rozumieniu przepisów par. 2 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów), w których świadczone są usługi hotelarskie. Dodatkowe wymogi: a) odległość od siedziby Opery przy ul. Lubicz 48; Kraków: do 6 km (mierzone na podstawie mapy umieszczonej na stronie https://maps.google.pl, wariant komunikacji: pieszo), b) wyposażenie hotelu i pokoi nie zawierające lub zawierające w minimalnym wymiarze elementy o możliwym oddziaływaniu alergicznym (antyki, dywany i ciężkie tkaniny, itp.), c) brak odczuwalnych hałasów komunikacyjnych w pokojach (pokoje z oknami nie wychodzącymi na ulicę o dużym natężeniu ruchu), d) darmowe miejsce parkingowe dla autokaru w odległości nie większej niż 200 metrów od hotelu, e) darmowy dostęp do Internetu. Planowa ilość pokoi w czasie trwania umowy: 28 (szczegółowy harmonogram w załączniku nr 5 do SIWZ). Przedmiotem zamówienia są pokoje jednoosobowe i dwuosobowe. W przypadku braku pokoju jednoosobowego / dwuosobowego Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania większego pokoju do pojedynczego / podwójnego wykorzystania, w cenie nie wyższej niż zaoferowana cena za pokój jednoosobowy / dwuosobowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną