Usługa tłumaczenia informacji zawartych na stronie internetowej Centrum Studentów Zagranicznych oraz tłumaczenia aktów prawnych -KC-zp.272-592/19

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. (12)6173595 , fax. (12)6173595
 • Data zamieszczenia: 2019-08-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
  Al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6173595, fax. (12)6173595
  REGON: 15770000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.agh.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa tłumaczenia informacji zawartych na stronie internetowej Centrum Studentów Zagranicznych oraz tłumaczenia aktów prawnych -KC-zp.272-592/19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia informacji zawartych na stronie internetowej Centrum Studentów Zagranicznych (www.international.agh.edu.pl) w ramach projektu “JOIN US - All Great Stories Begin Here! Wsparcie internacjonalizacji procesu kształcenia poprzez podniesienie kompetencji członków społeczności AGH w pracy i komunikacji ze studentem zagranicznym”, w ramach programu „WELCOME TO POLAND”. oraz usługa tłumaczenia aktów prawnych w ramach projektu “JOIN US - All Great Stories Begin Here! Wsparcie internacjonalizacji procesu kształcenia poprzez podniesienie kompetencji członków społeczności AGH w pracy i komunikacji ze studentem zagranicznym”, w ramach programu „WELCOME TO POLAND”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79530000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną