Usługa sprzątania i dezynfekcji w budynkach należących do Szpitala znajdujących się w Krakowie przy ul. Skarbowej 1, al. Focha 33.

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-121 Kraków, ul. Skarbowa
 • Telefon/fax: tel. 126 876 330 , fax. 126 876 331
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla
  ul. Skarbowa 4
  31-121 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 876 330, fax. 126 876 331
  REGON: 35156417900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dietl.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzątania i dezynfekcji w budynkach należących do Szpitala znajdujących się w Krakowie przy ul. Skarbowej 1, al. Focha 33.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa sprzątania i dezynfekcji budynkach należących do Szpitala znajdujących się w Krakowie przy ul. Skarbowej 1, al. Focha 33. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia zawiera ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ – FORMULARZ CENOWY WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną