Usługa czyszczenia powierzchni grzewczych kotłów w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30347 Kraków, ul. Brożka
 • Telefon/fax: tel. 12 269 15 05 , fax. 12 269 15 10
 • Data zamieszczenia: 2019-01-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie
  ul. Brożka 3
  30347 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 269 15 05, fax. 12 269 15 10
  REGON: 35111808900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://khk.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa czyszczenia powierzchni grzewczych kotłów w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa czyszczenia powierzchni grzewczych 2 kotłów wraz z przegrzewaczami metodą kontrolowanych mikrowybuchów podczas pracy instalacji znajdującej się w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. 3.2. Na zamówienie będą składało się 6 czyszczeń (przez 1 czyszczenie rozumie się czyszczenie 2 kotłów w jednym terminie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50531100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną