Transport ok. 2400 dzieci w wieku 5-10 lat, w okresie od kwietnia 2019 do grudnia 2021, z placówek na terenie woj. Małopolskiego na zajęcia laboratoryjne w ramach programu POWR odbywające się w budynkach Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 oraz przy ul. Jana Pawła II 37 (w tym transport osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością ruchową).

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska
 • Telefon/fax: tel. 12 628 26 56; 628 22 20 , fax. 12 6282072
 • Data zamieszczenia: 2019-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
  ul. Warszawska 24
  31-155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 628 26 56; 628 22 20, fax. 12 6282072
  REGON: 00000156003300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Transport ok. 2400 dzieci w wieku 5-10 lat, w okresie od kwietnia 2019 do grudnia 2021, z placówek na terenie woj. Małopolskiego na zajęcia laboratoryjne w ramach programu POWR odbywające się w budynkach Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 oraz przy ul. Jana Pawła II 37 (w tym transport osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością ruchową).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Transport dzieci na tereny Politechniki (ul. Warszawska 24 i ul. Jana Pawła II 37) nastąpi w wybrany 1 dzień w miesiącu w okresie od kwietnia 2019 do grudnia 2021 z wyłączeniem wakacji i września. Jednorazowym transportem objętych będzie od 100 do 120 dzieci (w tym dzieci niepełnosprawne z niepełnosprawnością ruchową, wymagające odpowiednio oznakowanego środka transportu) z 4-6 placówek na terenie woj. Małopolskiego. Całkowita liczba dzieci to ok. 2400 z 25 placówek przedszkolnych i szkolnych, w całym okresie trwania projektu. Wykonawca usługi zostanie poinformowany o adresach szkół/przedszkoli na tydzień przed koniecznością wykonania usługi transportowej. Wykonawca zapewni minimum 8 pojazdów euro 6 powyżej rocznika 2010 , wyposażone w pasy oraz klimatyzację, a w przypadku transportu osób niepełnosprawnych odpowiednie oznakowanie i posiadające ważne dokumenty i wymagane ubezpieczenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60170000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną