Rozbudowa systemu archiwizacji danych wraz z przedłużeniem wsparcia gwarancyjnego producenta dla tego systemu

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-047 Kraków, Sarego
 • Telefon/fax: tel. +48666081131, +48666081334 , fax. +48122855502
 • Data zamieszczenia: 2019-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
  Sarego 2
  31-047 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48666081131, +48666081334, fax. +48122855502
  REGON: 00007972800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.izoo.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa systemu archiwizacji danych wraz z przedłużeniem wsparcia gwarancyjnego producenta dla tego systemu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbudowa systemu archiwizacji danych wraz z przedłużeniem wsparcia gwarancyjnego producenta dla tego systemu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48820000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną