Remont pomieszczeń na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31155 Kraków, ul. Warszawska
 • Telefon/fax: tel. 12 628 26 56; 628 22 20 , fax. 12 6282072
 • Data zamieszczenia: 2018-09-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
  ul. Warszawska 24
  31155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 628 26 56; 628 22 20, fax. 12 6282072
  REGON: 00000156003300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont pomieszczeń na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej w budynkach przy al. Jana Pawła II 37 Kraków. Przedmiotem zamówienia są zadania w zakresie: Zadanie nr 1: Przedmiotem zamówienia jest remont sanitariatu na parterze w budynku CZ-C (17-16) Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej w zakresie: - roboty demontażowe i wyburzeniowe - wywóz złomu i gruzu - roboty budowlane (posadzki, tynki, flizy, drzwi, itp.) - roboty sanitarne (biały montaż, podejścia odpływowe i dopływowe, grzejnik, itp.) - roboty elektryczne (rozbudowa rozdzielni, oświetlenie, zasilanie, włączniki ścienne, gniazdka, pomiary, itp.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ (plik zip), zawiera specyfikacje techniczne, rzuty, przedmiary. Warunki realizacji zamówienia zawiera również projekt umowy - załącznik nr 5 do SIWZ. Zadanie nr 2: Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi aluminiowych (6 szt.) na drzwi ppoż. od II p. do IV p. - środek budynku 17-1 przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie w zakresie: - demontaż starej ślusarki aluminiowej - wywóz złomu i gruzu - dostawa i montaż przegrody wygrodzenia pożarowego EI60 wraz z drzwiami dwuskrzydłowymi - roboty towarzyszące. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ (plik zip), zawiera specyfikacje techniczne, rzuty, przedmiary. Warunki realizacji zamówienia zawiera również projekt umowy - załącznik nr 5 do SIWZ. Zadanie nr 3: Przedmiotem zamówienia jest wymiana balustrady w dwóch bocznych klatkach schodowych w budynku CZ-A (17-1) Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie w zakresie: - demontaż starych balustrad schodowych - wywóz złomu i gruzu - dostawa i montaż balustrad schodowych ze stali nierdzewnej - roboty towarzyszące. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ (plik zip), zawiera specyfikacje techniczne, rzuty, przedmiary. Warunki realizacji zamówienia zawiera również projekt umowy - załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną