Remont pomieszczeń w Pawilonach I i II Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie.

Akademia Wychowania Fizycznego im.Bronisława Czecha ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego im.Bronisława Czecha
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-571 Kraków, al. Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 012 683 15 16, , fax. 012 648 12 10
 • Data zamieszczenia: 2019-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wychowania Fizycznego im.Bronisława Czecha
  al. Jana Pawła II 78
  31-571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 683 15 16, , fax. 012 648 12 10
  REGON: 32784700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń w Pawilonach I i II Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zadanie nr 1 Remont pokoi biurowych w Pawilonach I i II Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie Opis: Remont pomieszczeń Zakład Antropologii pok. 205,206,207,213,214, 215 Pawilon nr II Remont pomieszczeń Katedry Rehabilitacji Klinicznej pok. 118,119,120 - Pawilon nr I Remont pomieszczeń dziekanatu Wydziału Rehabilitacji Ruchowej pok. 307,313,314 - Pawilon I Miejsce wykonywania prac remontowych : Budynek Główny -Pawilony Naukowo-Dydaktyczne adres: 31-571 Kraków al. Jana Pawła II 78 ZAKRES PRAC: a) demontaż istniejącego wyposażenia meblowego w miejsce wskazane przez Zamawiającego - w pawilonie i ponowny wniesienie do pokoi po pracach remontowych b) zabezpieczenie okien oraz korytarza folia ochronna PE c) demontaż wykładziny podłogowej d) demontaż osprzętu sanitarnego ( umywalki) oraz elektrycznego ( oprawy oświetleniowe , gniazda wyłączniki) e) naprawa istniejącego podłoża pod wykładzinę f) wykonanie wylewki samopoziomującej na posadzkach g) ułożenie wykładziny podłogowej PVC obiektowej Tarkett Rekord 42 h) wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach i) malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną j) wykonania fartucha przy umywalce z płytek ceramicznych k) montaż szafki podumywalkowej l) wykonanie nowej instalacji elektrycznej -okablowanie oraz wykonanie nowego zabezpieczenia elektrycznego m) wykonanie okablowania internetowego oraz telefonicznego wraz z wykonanie koryt kablowych n) montaż nowych opraw elektrycznych o) montaż nowych gniazd i wyłączników p) montaż nowej umywalki q) mycie posadzek i okien po robotach malarskich r) wniesienie wyposażenia pokoi zadanie nr 2 Malowanie klatek schodowych w Pawilonach I i II Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie Opis: Malowanie klatek schodowych - wejście do pawilonów naukowo-dydaktycznych nr I i II w budynku głównym AWF Kraków adres: 31-571 Kraków al. Jana Pawła II 78 ZAKRES PRAC: a) wykonanie rusztowania wewnętrznego b) wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach, c) malowanie ścian i sufitów farba emulsyjną d) demontaż częściowy okładziny drewnianej koło rozdzielni elektrycznych piętrowych e) montaż okładziny ściennej z płyt gipsowo-kartonowych na plackach w miejscu zdemontowanej okładziny z paneli drewnianej f) mycie posadzek i okien po robotach malarskich
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45442100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną