Remont pomieszczeń baru Leśnik w budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31120 Kraków, al. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 126 624 413 , fax. 126 624 410
 • Data zamieszczenia: 2019-01-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  al. Mickiewicza 21
  31120 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 624 413, fax. 126 624 410
  REGON: 181500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://urk.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń baru Leśnik w budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont pomieszczeń baru Leśnik w budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zlokalizowanym przy al. 29 Listopada 46. Zakres zamówienia obejmuje: a) remont ścian, b) remont tynków, c) remont wykładzin ścian i posadzek, d) wymiana stolarki drzwiowej, e) wymiana sufitów podwieszanych, f) remont instalacji sanitarnej, g) remont instalacji elektrycznych. Szczegółowy zakres zamówienia określają: a) Przedmiar robót, b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną