Remont konserwatorski zabytkowej elewacji frontowej budynku przy pl. Matejki 11 w Krakowie w zakresie inwestycji „Adaptacja i modernizacja budynku przy placu Matejki 11 na potrzeby Krakowskiego Forum Kultury”

Krakowskie Forum Kultury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krakowskie Forum Kultury
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-027 Kraków, ul. Mikołajska
 • Telefon/fax: tel. 48124220814
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krakowskie Forum Kultury
  ul. Mikołajska 2
  31-027 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 48124220814
  REGON: 001232818
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakowskieforum.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Miejska Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont konserwatorski zabytkowej elewacji frontowej budynku przy pl. Matejki 11 w Krakowie w zakresie inwestycji „Adaptacja i modernizacja budynku przy placu Matejki 11 na potrzeby Krakowskiego Forum Kultury”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są prace remontowe - konserwatorskie elewacji frontowej na obiekcie budowlanym zlokalizowanym przy pl. Matejki 11 w Krakowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną