Remont i konserwacja 158 tablic granicznych dla 11 Parków Krajobrazowych na terenie Województwa Małopolskiego

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-227 Kraków, ul. Vetulaniego
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
  ul. Vetulaniego
  31-227 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 12084810200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego,m,313290,2019-r.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i konserwacja 158 tablic granicznych dla 11 Parków Krajobrazowych na terenie Województwa Małopolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont i konserwacja 158 tablic granicznych dla 11 Parków Krajobrazowych na terenie Województwa Małopolskiego. Zadanie zostało podzielone na trzy części: I część: świadczenie usług w zakresie prac remontowo – konserwacyjnych 26 sztuk tablic granicznych dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oddział: Stary Sącz II część: świadczenie usług w zakresie prac remontowo – konserwacyjnych 37 sztuk tablic granicznych dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oddział: Tarnów III część: świadczenie usług w zakresie prac remontowo – konserwacyjnych 95 sztuk tablic granicznych dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oddział: Kraków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50800000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną