Remont dachu budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 30 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Krakowie przy ul. Szujskiego 2 wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1 w Krakowie – kontynuacja – część A.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-307 Kraków, ul. Barska
 • Telefon/fax: tel. 122 662 967 , fax. 122 662 967
 • Data zamieszczenia: 2019-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
  ul. Barska 45
  30-307 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 122 662 967, fax. 122 662 967
  REGON: 19329800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.soswnr1krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 30 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Krakowie przy ul. Szujskiego 2 wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1 w Krakowie – kontynuacja – część A.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Remont dachu budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 30 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Krakowie przy ul. Szujskiego 2 wchodzacych w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 1 w Krakowie– kontynuacja – część A. W zakres zamówienia wchodzi: Remont dachu - Część A • Wykonananie projektu zajęcia pasa drogowego wraz z uzgodnieniami od ul. Krupniczej • Wykonanie ogrodzenia tymczasowego • Sortowanie kafli piecowych ( zgodnie z zaleceniem konserwatorskim), zniesienie ze strychu, złożenie pozostawianych, uszkodzone kafle -wywóz • Wykonanie robót rozbiórkowych ( obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien,pokrycia dachu z blachy,konstrukcji dachu, deskowania) • Wymiana elementów konstrucji dachu i deskowania • Wzmacnianie tramów 64,2 mb • Zabezpieczenie przed korozją biologiczna i ognioochronną elementów drewnianych 1610,961m2 • Montaż włazu dachowego • Wykonanie pokrycia dachu z blachy ocynkowanej powlekanej 422,615m2 wraz z obróbkami blacharskimi 52,189m2, rurami spustowymi, 34mb rynnami 57,15mb • Montaż barier śniegowych i ław kominiarskich • Wymiana stolarski okiennej drewnianej- okienka strychowe • Naprawa gzymsów • Wymiana instalacji odgromowej • Wywóz gruzu, Uwaga: 1) Opracowywany zakres należy realizować zgodnie z założeniami projektowymi . 2) Wykonanie dokumentacji powykonawczej opracowanej przez osoby odpowiedzialne za ich wykonanie, obrazującej przebieg robót, zawierającej opracowanie ich wyników w sposób umożliwiający identyfikację I dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć, oraz sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych w 3 egzemplarzach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną