Remont budynku Klubu Seniora położonego w Krakowie przy ul. Krowoderskich Zuchów 6

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-977 Kraków, os. Szkolne
 • Telefon/fax: tel. 0-12 4256465 , fax. 0-12 6559311
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
  os. Szkolne 20
  31-977 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 0-12 4256465, fax. 0-12 6559311
  REGON: 35095234700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www. mddps.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku Klubu Seniora położonego w Krakowie przy ul. Krowoderskich Zuchów 6
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont budynku Klubu Seniora położonego w Krakowie przy ul. Krowoderskich Zuchów 6. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) roboty termomodernizacyjne, 2) wymianę stolarki, 3) wymianę grzejników, 4) wymianę instalacji elektrycznej, 5) wykonanie robót wykończeniowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną