Remont 9 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 9 części.

Zarząd Budynków Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-319 Kraków, Bolesława Czerwieńskiego
 • Telefon/fax: tel. 126 166 222, , fax. 12 616 61 29
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Komunalnych
  Bolesława Czerwieńskiego 16
  31-319 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 166 222, , fax. 12 616 61 29
  REGON: 35076836500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbk-krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont 9 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 9 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest standardowy remont lokali mieszkalnych (pustostanów) w zakresie prac budowlanych, elektrycznych i instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazowych wg specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z podziałem na 8 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Opis poszczególnych części zamówienia: Część 1: ul. Nullo 10/75 wg Załącznika nr 10 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 33.439,45 zł; Część 2: ul. Bobrowskiego 12/36 wg Załącznika nr 11 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 23.854,84 zł; Część 3: os. Kalinowe 13/15 wg Załącznika nr 12 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 36.325,34 zł; Część 4: os. Przy Arce 16/15 wg Załącznika nr 13 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 40.835,51 zł; Część 5: os. Złotej Jesieni 11a/4 wg Załącznika nr 14 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 26.668,95 zł; Część 6: os. Kazimierzowskie 29/264 wg Załącznika nr 15 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 33.421,64 zł; Część 7: os. Centrum C 6/4 wg Załącznika nr 16 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 36.950,20 zł Część 8: os. Na Skarpie 64/3 wg Załącznika nr 17 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 35.672,31 zł; UWAGA! Ilość pustostanów może ulec zmniejszeniu w związku z możliwością decyzji właściciela (Gminy Miejskiej Kraków) przenoszącej warunek remontu lokalu na przyszłego najemcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną