Remont 5 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 5 części.

Zarząd Budynków Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-319 Kraków, Bolesława Czerwieńskiego
 • Telefon/fax: tel. 126 166 222, , fax. 12 616 61 29
 • Data zamieszczenia: 2020-03-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Komunalnych
  Bolesława Czerwieńskiego 16
  31-319 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 166 222, , fax. 12 616 61 29
  REGON: 35076836500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbk-krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont 5 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 5 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest standardowy remont lokali mieszkalnych (pustostanów) w zakresie prac budowlanych, elektrycznych i instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazowych wg specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z podziałem na 5 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Opis poszczególnych części zamówienia: Część 1: ul. Turka 15/22 wg Załącznika nr 10 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 17.875,73 zł; Część 2: os. Bohaterów Września 10/63 wg Załącznika nr 11 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 31.869,68 zł; Część 3: os. Zielone 3/17 wg Załącznika nr 12 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 26.308,25 zł; Część 4: os. Ogrodowe 18/5 wg Załącznika nr 13 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 23.523,34 zł; Część 5: ul. Fabryczna 25/9 wg Załącznika nr 14 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 34.130,09 zł; UWAGA! Ilość pustostanów może ulec zmniejszeniu w związku z możliwością decyzji właściciela (Gminy Miejskiej Kraków) przenoszącej warunek remontu lokalu na przyszłego najemcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną