Remont 13 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 13 części.

Zarząd Budynków Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-319 Kraków, Bolesława Czerwieńskiego
 • Telefon/fax: tel. 126 166 222, , fax. 12 616 61 29
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Komunalnych
  Bolesława Czerwieńskiego 16
  31-319 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 166 222, , fax. 12 616 61 29
  REGON: 35076836500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbk-krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont 13 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 13 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest standardowy remont lokali mieszkalnych (pustostanów) w zakresie prac budowlanych, elektrycznych i instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazowych wg specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z podziałem na 13 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Opis poszczególnych części zamówienia: Część 1: ul. Przyzby 7/25 wg Załącznika nr 10 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 6.682,92 zł; Część 2: ul. Rybitwy 69b/6-7 wg Załącznika nr 11 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 5.455,14 zł; Część 3: ul. Kącik 7/12 wg Załącznika nr 12 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 14.865,97 zł; Część 4: os. Na Kozłówce 14/49 wg Załącznika nr 13 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 24.524,33 zł; Część 5: os. Jagiellońskie 6/68 wg Załącznika nr 14 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 32.889,99 zł; Część 6: os. Kazimierzowskie 31/22 wg Załącznika nr 15 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 35.405,47 zł; Część 7: os. Piastów 18/44 wg Załącznika nr 16 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 27.201,46 zł; Część 8: os. Piastów 26/14 wg Załącznika nr 17 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 31.961,98 zł; Część 9: os. Na Stoku 36/17 wg Załącznika nr 18 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 27.060,28 zł; Część 10: ul. Krokusowa 3/12 wg Załącznika nr 19 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 18.045,94 zł; Część 11: ul. Krowoderskich Zuchów 23/49 wg Załącznika nr 20 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 61.806,03 zł; Część 12: os. Hutnicze 1/96 wg Załącznika nr 21 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 27.203,79 zł; Część 13: os. Urocze 11/98 wg Załącznika nr 22 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 22.753,55 zł; UWAGA! Ilość pustostanów może ulec zmniejszeniu w związku z możliwością decyzji właściciela (Gminy Miejskiej Kraków) przenoszącej warunek remontu lokalu na przyszłego najemcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną