Remont 10 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 10 części.

Zarząd Budynków Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-319 Kraków, Bolesława Czerwieńskiego
 • Telefon/fax: tel. 126 166 222, , fax. 12 616 61 29
 • Data zamieszczenia: 2019-09-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Komunalnych
  Bolesława Czerwieńskiego 16
  31-319 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 166 222, , fax. 12 616 61 29
  REGON: 35076836500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbk-krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont 10 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 10 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest standardowy remont lokali mieszkalnych (pustostanów) w zakresie prac budowlanych, elektrycznych i instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazowych wg specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z podziałem na 10 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Opis poszczególnych części zamówienia: Część 1: ul. Makowskiego 8/118 wg Załącznika nr 10 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 31.630,90 zł; Część 2: ul. Makowskiego 8/97 wg Załącznika nr 11 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 28.465,61 zł; Część 3: ul. Stachiewicza 47/38 wg Załącznika nr 12 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 31.246,74 zł; Część 4: ul. Palacha 13/74 wg Załącznika nr 13 do SIWZ,Szacunkowa wartość zamówienia netto 29.728,62 zł; Część 5: ul. Chocimska 1b/1 wg Załącznika nr 14 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 45.155,82 zł; Część 6: ul. Żywiecka 12/8 wg Załącznika nr 15 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 36.455,10 zł; Część 7: ul. Żywiecka 32/8 wg Załącznika nr 16 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 28.574,27 zł;,Część 8: ul. Teligi 20/4 wg Załącznika nr 17 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 39.427,71 zł; Część 9: ul. Teligi 4/31 wg Załącznika nr 18 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 49.512,13 zł; Część 10: ul. Wolska 4/4 wg Załącznika nr 19 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 16.060,35 zł; UWAGA! Ilość pustostanów może ulec zmniejszeniu w związku z możliwością decyzji właściciela (Gminy Miejskiej Kraków) przenoszącej warunek remontu lokalu na przyszłego najemcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną